ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος

Αγγλικά IV

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στη χρήση ειδικού λεξιλογίου δασοπονίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος αλλά και τη χρήση της γλώσσας στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Το εκπαιδευτικό υλικό (γραπτό και οπτικοακουστικό) αντλείται από θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το επιστημονικό πεδίο του τμήματος (ενδεικτικά καλύπτονται θέματα δασικής οικονομικής, οικοτουρισμού, δασικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, δασικών πυρκαγιών, στατιστικής και ερευνητικής μεθοδολογίας). Το εκπαιδευτικό υλικό αντλείται από ακαδημαϊκά κείμενα, επιστημονικά άρθρα, επιστημονικές διαλέξεις με έμφαση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες (βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο, εκθέσεις με ανάλυση στοιχείων και παρουσίαση αποτελεσμάτων, σύνθεση σύντομων κειμένων γραπτού ακαδημαϊκού λόγου).

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η Αγγλική γλώσσα στο Ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στόχος του μαθήματος είναι ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου σχετικού με τη δασοπονία και τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, η παραγωγή γραπτού ακαδημαϊκού λόγου η σύνταξη βιογραφικού στην Αγγλική γλώσσα και η άνετη επικοινωνία σε περίπτωση προφορικής παρουσίασης στον ακαδημαϊκό χώρο.

Βιβλιογραφία

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
1. Survey research methods by Floyd J Fowler jr.
2. The CV book by James Innes
2 Ώρες Εβδομαδιαίως
  Διδακτικές Μονάδες

NEWSLETTER

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Φ.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ανήκει στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του ΓΠΑ από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχει έδρα το Καρπενήσι σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις. Παρέχει υψηλου επιπέδου εκπαίδευση στην επιστήμη της Δασολογίας και της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με παράλληλη διενέργεια εφαρμοσμένης έρευνας που καλύπτει την ποικιλομορφία των ξηροθερμικών φυσικών οικοσυστημάτων ολόκληρης της νότιας Ελλάδας, και όχι μόνο
22370 23282
dasologia@aua.gr
Σκεπετάρη Κασσιανή
Παλιά Ιστοσελίδα
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο