ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνα - Χάρτης 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 • 6 Σχολές
 • 14 Τμήματα
 • 19 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • 8 Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών
 • 28 Συγκροτήματα Κτηρίων
 • 44 Εξοπλισμένα Εργαστήρια
 • 55 Αμφιθέατρα και Αίθουσες Διδασκαλίας
 • 13 Θερμοκήπια

Αριθμός Προπτυχιακών Φοιτητών 

 • 5243 από το 1ο έως και το ν έτος
 • 7139 από το 1ο έως και το ν+2 έτος  
 • 13636 όλοι οι εγγεγραμμένοι, ανεξάρτητα από το έτος εγγραφής, που δεν έχουν αποφοιτήσει
 
 

Ακαδημαϊκό Έτος: 2016-2018

 • Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές: 7863
 • Ετεροαναφορές: 150.004
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: 76
 • Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα: 4585
 • Προϋπολογισμός χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων: 27.760.000 €

Αριθμός Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

 • 656 Ακαδημαικό Έτος 2021 - 2022 

Αριθμός Υποψηφίων Διδακτόρων 

 • 445 Ακαδημαικό Έτος 2021 - 2022 

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τη δημιουργία κόμβου επιχειρηματικότητας μεταξύ του ΓΠΑ, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του ΕΚΠΑ

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 

Υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τη δημιουργία κόμβου επιχειρηματικότητας μεταξύ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα εν λόγω συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια στο πλαίσιο της κύριας αποστολής τους,  η οποία είναι η δημιουργία και η διάδοση γνώσης σύναψαν το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, ώστε να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα, το οποίο θα επιτρέπει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας εκτός από την παραγωγή γνώσης  και τη διάχυση στην κοινωνία.

Για τη διαμόρφωση αυτού του οικοσυστήματος είναι σημαντική η ύπαρξη κατάλληλης θεσμικής διοικητικής δομής, η οποία θα έχει ως ρόλο τη διασύνδεση του πανεπιστημίου και των μελών του με την οικονομία και ειδικότερα με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις. Μία τέτοια δομή είναι τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ) που λειτουργούν στα ΑΕΙ της χώρας και πραγματοποιούν δράσεις πληροφόρησης και υποστήριξης στα θέματα μεταφοράς τεχνολογίας {αναζήτηση χρηματοδότησης Βιομηχανικής Έρευνας, προστασία Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, αξιοποίηση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με licensing ή/και ανάπτυξη Τεχνοβλαστών (spinoffs)}. Επίσης, παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας ή συνεργάζονται άμεσα με τις αντίστοιχες δομές επιχειρηματικότητας (Επιχειρηματικοί Επιταχυντές, Τεχνολογικά Πάρκα), για τη δημιουργία τεχνοβλαστών και νεοφυών επιχειρήσεων, μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικής επιτάχυνσης και επιχειρηματικών διαγωνισμών.

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό ιδρύεται ένας κόμβος επιχειρηματικότητας, o οποίος είναι θελκτικός για νέους επιστήμονες και δύναται να λειτουργήσει καταλυτικά στην ανάσχεση της διαρροής του επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό.  Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν οι καινοτομίες και θα δημιουργηθούν νέες οικονομικές μονάδες με τη μεταφορά τεχνολογίας, που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και θα δημιουργήσουν ερευνητική υποδομή προκειμένου να εργαστούν νέοι επιστήμονες.

NEWSLETTER

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιερά Οδός 75, ΤΚ 11855, Αθήνα
magnifierchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Μετάβαση στο περιεχόμενο